kapitola v knize / monografii
Červenka, Jan, Milan Tuček. 2003. „Dynamika diferenciace příjmů a majetku.“ Pp. 132-167 in Tuček, Milan a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 429 s. ISBN 80-86429-22-9.

Stať dokumentuje reálný postup příjmové a majetkové diferenciace v transformačním období a zároveň se zabývá subjektivním vnímáním příjmových nerovností uvnitř české společnosti.

Left

Témata: 
mzdy a příjmy
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy