impaktovaný článek
Hamplová, Dana. 2009. „Educational Homogamy among Married and Unmarried Couples in Europe: Does Context Matter?“ Journal of Family Issues 30 (1): 28-52. ISSN 0192-513X.

Práce se věnuje vzdělanostní homogamii sezdaných a nesezdaných párů ve vybraných Evropských zemích. Na datech ESS 2002 a 2004 ukazuje, že když se nesezdané soužití stane ve společnosti běžnější, roste i podobnost výběrového párování sezdaných a nesezdaných párů.

Sdílejte tuto stránku