impaktovaný článek
Lux, Martin, Petr Sunega, Peter Boelhouwer. 2009. „The effectiveness of selected housing subsidies in the Czech Republic.“ Journal of Housing and the Built Environment 23 (3): 249-269. ISSN 1566-4910.

Cílem článku je zhodnocení efektivnosti vybraných nástrojů bytové politiky v ČR. Náplní první části článku je stručný popis vývoje bytové politiky od roku 1918. V druhé části textu jsou prezentovány výsledky empirických testů efektivnosti (zacílení) vybraných nástrojů bytové politiky používaných v průběhu transformačního období. V článku je hodnocena zejména efektivnost regulace nájemného, možnosti odpočtu úroků od základu daně z příjmů fyzických osob a příspěvku na bydlení.

 

Sdílejte tuto stránku