impaktovaný článek
Lux, Martin, Petr Sunega, Peter Boelhouwer

The effectiveness of selected housing subsidies in the Czech Republic

Lux, Martin, Petr Sunega, Peter Boelhouwer. 2009. „The effectiveness of selected housing subsidies in the Czech Republic.“ Journal of Housing and the Built Environment 23 (3): 249-269. ISSN 1566-4910.

Cílem článku je zhodnocení efektivnosti vybraných nástrojů bytové politiky v ČR. Náplní první části článku je stručný popis vývoje bytové politiky od roku 1918. V druhé části textu jsou prezentovány výsledky empirických testů efektivnosti (zacílení) vybraných nástrojů bytové politiky používaných v průběhu transformačního období. V článku je hodnocena zejména efektivnost regulace nájemného, možnosti odpočtu úroků od základu daně z příjmů fyzických osob a příspěvku na bydlení.