recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2004. „Ekonomistický redukcionismus a humanistická perspektiva v současné sociologii náboženství.“ Religio: Revue pro religionistiku 12 (2): 163-185. ISSN 1210-3640.

Autor se v článku zaměřuje na různá teoretické a metodické přístupy současné sociologie náboženství, rozlišuje především dvě paradigmata, 1. teorii racionální (náboženské) volby, reprezentovanou R. Starkem, a humanistický přístup v podání P. L. Bergera. Autor hodnotí jejich případné užití v rámci českého akademického diskursu.

Sdílejte tuto stránku