impaktovaný článek
Vinopal, Jiří. 2006. „Empirická přístupnost levo-pravé politické orientace.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (1): 129-148. ISSN 0038-0288.

Stať se pokouší poukázat na zdroje problémů s empirickou identifikací levo-pravé politické dimenze a poukázat na konkrétní nedostatky výzkumných nástrojů, které jsou za tímto účelem v současných sociologických výzkumech nejčastěji využívány. Posouzení kvality sebezařazovací otázky a baterie výroků je vedeno z kognitivního, nikoli a využívá inspirace a poznatků kognitivních přístupů v metodologii sociálního výzkumu.

Sdílejte tuto stránku