kapitola v konferenčním sborníku
Čížek, Tomáš; Johana Chylíková; Martin Vávra. 2014. „Empirická sociologie za normalizace.“ Ľudmila Mistríková, Eva Laiferová (Eds.) . Sociológia v ére normalizácie - program, funkcie, perspektívy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 14. -- 15. 11. 2013, FiF UK. Bratislava: Katedra sociológie Filozofickej fakulty. [cit. 9. 10. 2014]. Dostupné z: http://stella.uniba.sk/texty/SC_normalizacia.pdf.
Sdílejte tuto stránku