kapitola v knize / monografii
Dlouhá, Marie. 2010. „Etika vědy v díle Emanuela Rádla.“ Pp. 75-82 in Drozenová, W. et al. Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice. Praha: Filosofia.

Left

Témata: 
historická sociologie
Sdílejte tuto stránku