kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Evangelíci v novodobých českých dějinách

Nešpor, Zdeněk R. 2016. „Evangelíci v novodobých českých dějinách.“ Pp. 321–338 in Ivo Cerman (ed.). Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. . Praha: NLN. ISBN 978-80-7422-483-6.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita