kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2016. „Evangelické kostely a modlitebny Těšínského Slezska – prolegomena k uměleckohistorické topografii.“ Pp. 229-243 in Klára Mezihoráková (ed.). Památky Těšínského knížectví. Praha: Artefactum. ISBN 978–80–86890–93–7.

The chapter provides historical background to the art history of the Protestant churches of Czech Silesia, which has not existed yet. The author analyzes the specifics of building and further development of these churches and other religious buildings, and summarizes existing art-historical analyzes.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku