kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Evangelické kostely a modlitebny Těšínského Slezska – prolegomena k uměleckohistorické topografii

Nešpor, Zdeněk R. 2016. „Evangelické kostely a modlitebny Těšínského Slezska – prolegomena k uměleckohistorické topografii.“ Pp. 229-243 in Klára Mezihoráková (ed.). Památky Těšínského knížectví. Praha: Artefactum. ISBN 978–80–86890–93–7.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita