Stáhnout PDF (400.013375 MB)
odborná kniha / monografie
Simonová, Natalie, Petr Soukup

Evolution and Determination of Educational Inequalities in the Czech Republic between 1955 and 2002 in the European Context

Simonová, Natalie, Petr Soukup. 2008. Evolution and Determination of Educational Inequalities in the Czech Republic between 1955 and 2002 in the European Context. Sociologické studie / Sociological Studies 08:3. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 59. ISBN 978-80-7330-141-5.

Tento text identifikuje vývoj vlivu socio-ekonomických, kulturních a genderových faktorů na reprodukci vzdělanostních nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání v České republice, Švýcarsku, Německu, Polsku a Švédsku. Dosavadní analýzy provedené pouze pro ČR došly k rozporuplným výsledkům jak o samotném vývoji nerovností po pádu socialismu, tak o váze faktorů, které je způsobují, a dosud rovněž nebyla provedena žádná mezinárodní komparace, s jejíž pomocí by bylo možné výsledky získané pro ČR porovnat s jinými státy. Tímto textem tak sice navazujeme na předchozí analýzy, nově je však rozvíjíme ve dvou ohledech: 1) mezinárodním srovnáním a 2) aktualizací vývoje nerovností ve všech zmíněných zemích (České republice, Švýcarsku, Švédsku, Německu a Polsku) až do roku 2002. Jádrem našeho zkoumání je vývoj nerovností v ČR, která stojí v centru našeho zájmu. Porovnání s ostatními státy nám slouží jako zpětná vazba pro adekvátní posouzení hladiny i vývoje nerovností. K analýze jsme použili multi-dimenzionální statistické metody (logitové modelování a log-lineární analýzu), které jsme aplikovali na poslední dostupná mezinárodní data šetření ESS. Model, který jsme vybudovali tak, aby co nejlépe vystihoval české podmínky, jsme poté aplikovali na ostatní zkoumané země, u nichž jsme sledovali odlišnost od české situace. Výsledky nám ukázaly, že současný přístup k terciárnímu vzdělání v ČR je v rámci všech analyzovaných zemí nejvíce determinován kulturní složkou sociálního původu (vzděláním otce). Zemí, která je ČR v tomto ohledu nejvíce podobná, je Švýcarsko. V obou zemích se šance na úspěch v tranzici na vysokou školu v čase zvyšují, přičemž muži mají tyto šance větší než ženy. Vzdělanostní status rodiny je zásadním faktorem vzdělanostní reprodukce také ve Švédsku. Paradoxně pak v zemích, které mají k ČR historicky i geograficky blíže, Polsku a Německu, je naopak zásadní determinantou přenosu vzdělanostního statusu EGP otce.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
migrace a mobilita
sociální nerovnosti
vzdělání