impaktovaný článek
Mikeszová, Martina, Martin Lux. 2013. „Faktory úspěšné reintegrace bezdomovců a nástroje bytové politiky pro řešení bezdomovství v ČR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 49 (1): 29-52. ISSN 0038-0288.

Cílem statě je identifkovat hlavní faktory v pozadí úspěšné reintegrace bezdomovců zpět do dlouhodobých forem bydlení v prostředí ČR, identifikovat hlavní bariéry pro úspěšnou reintegraci a na základě zjištění těchto faktorů a bariér zhodnotit efektivnost stávajících i potenciálních nových nástrojů bytové politiky. Autoři tudíž provádějí i zhodnocení stávajících nástrojů pomoci bezdomovců a potenciál zcela inovativního a nového nástroje v podobě tzv. garantovaného bydlení.

Sdílejte tuto stránku