odborná kniha / monografie
Hašková, Hana. 2009. Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 267 s. ISBN 978-80-7419-020-9.

Pomocí kvantitativní analýzy dat autorka identifikovala faktory, které mají vliv na prodlužování období bezdětnosti a míru bezdětnosti v české společnosti mezigeneračně, a identifikovala rovněž faktory, jejichž vliv na prodlužování období bezdětnosti v současné době posiluje. Kvalitativní analýza dat vedla k předložení takového modelu bezdětnosti a prodlužování období bezdětnosti, který respektuje definice a vnímání vlastní bezdětnosti konstruované bezdětnými muži a ženami.

Kniha je stále v prodeji u Sociologického nakladatelství SLON.

 

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy