kapitola v knize / monografii
Gibas, Petr

Fenomenologie prostoru: O geografii místa, krajiny i nepřítomnosti