kapitola v knize / monografii
Lux, Martin, Petr Sunega, Miroslava Obadalová. 2002. „Finanční dostupnost vlastnického a nájemního bydlení v ČR a zemích EU.“ Pp. 11-71 in Lux, Martin et al. Bydlení - věc veřejná. Sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 287 s. ISBN 80-86429-12-1.

Práce je zaměřena na hodnocení finanční dostupnosti vlastnického a nájemního bydlení v ČR a jejího vývoje v průběhu 90. let v komparaci s vybranými členskými zeměmi EU. Při hodnocení finanční dostupnosti nájemního bydlení je využíván tradiční indikátor poměřující výši výdajů na bydlení a výši příjmů domácností. Na rozdíl od oficiální statistiky jsou však data, na jejichž základě je finanční dostupnost sledována, upravena o další relevantní skutečnosti, které obvykle nejsou zohledňovány. Představen je také simulační model určení rovnovážné tržní hladiny nájemného v ČR.

 

Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy