Stáhnout PDF (503.143625 MB)
odborná kniha / monografie
Mitchell, Eva

Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu

Mitchell, Eva. 2010. Finanční podpora rodin s dětmi v České republice v evropském kontextu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 136 s. ISBN 978-80-7330-183-5.

Studie mapuje stav finanční podpory rodin s dětmi v České republice a dalších šestnácti evropských zemích v roce 2004. Pomocí analýzy daňového a dávkového systému zjišťuje, jak si v oblasti finanční podpory domácností s dětmi různých příjmových úrovní a složení stojí Česká republika v porovnání s ostatními evropskými zeměmi a kterým z těchto zemí je v současné chvíli svým pojetím této podpory nejpodobnější.