nerecenzovaný článek
Hašková, Hana. 2005. „Gender a demokracie ve střední a východní Evropě.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (2): 55-56. ISSN 1213-0028.

Autorka seznamuje s obsahem mezinárodní konference Gendering Democracy in an Enlarged Europe a s mezinárodním výzkumným projektem Enlargement, gender and governance, který pražská konference uzavírala v roce 2005.

 

Sdílejte tuto stránku