kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena, Hašková, Hana

Gender (In)Equalities in Employment and Care in the Czech Republic during the EU Accession and EU Membership

Křížková, Alena, Hašková, Hana. 2008. „Gender (In)Equalities in Employment and Care in the Czech Republic during the EU Accession and EU Membership.“ Pp. 45-59 In Kaselitz, V., P., Ziegler (eds.) . Gleichstellung in der erweiterten Europaischen Union/Gender Equality in the Enlarged European Union. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN 978-3-631-57237-5.

Kapitola je zaměřena na spojení zaměstnání a péče v České republice. Na začátek uvádíme institucionální rámec genderové rovnosti, který byl vytvořen v České republice během období před vstupem do EU. Zaprvé se zaměřujeme na genderovou strukturu trhu práce a národní strategii zaměstnanosti z hlediska genderové rovnosti (jako příklad uvádíme genderový mzdový rozdíl), zadruhé ukazujeme podmínky kombinace pracovního a rodinného života v České republice a za třetí prezentujeme názory české populace na genderové nerovnosti. Tvrdíme, že i když byl formálně vytvořen rámec pro prosazování genderové rovnosti zejména kvůli vstupu ČR do EU, strukturální a individuální genderové nerovnosti přetrvávají.