kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena, Hašková, Hana. 2008. „Gender (In)Equalities in Employment and Care in the Czech Republic during the EU Accession and EU Membership.“ Pp. 45-59 In Kaselitz, V., P., Ziegler (eds.) . Gleichstellung in der erweiterten Europaischen Union/Gender Equality in the Enlarged European Union. Frankfurt am Main: Peter Lang. ISBN 978-3-631-57237-5.

Kapitola je zaměřena na spojení zaměstnání a péče v České republice. Na začátek uvádíme institucionální rámec genderové rovnosti, který byl vytvořen v České republice během období před vstupem do EU. Zaprvé se zaměřujeme na genderovou strukturu trhu práce a národní strategii zaměstnanosti z hlediska genderové rovnosti (jako příklad uvádíme genderový mzdový rozdíl), zadruhé ukazujeme podmínky kombinace pracovního a rodinného života v České republice a za třetí prezentujeme názory české populace na genderové nerovnosti. Tvrdíme, že i když byl formálně vytvořen rámec pro prosazování genderové rovnosti zejména kvůli vstupu ČR do EU, strukturální a individuální genderové nerovnosti přetrvávají.
 

Sdílejte tuto stránku