kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Zuzana Uhde. 2009. „Gendered Citizenship in Multicultural Europe.“ Pp. 9-14 in Hašková, Hana, Zuzana Uhde (eds.). Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 245 s. ISBN 978-80-7330-150-7.

Autorky zkoumají institucionální kontext, ideologie a praktiky, které utvářely občanství žen z odlišných socioekonomických, etnických a národnostních skupin v české společnosti od 40. let 20. st. Problematizují statický popis genderových vztahů v socialistických společnostech Evropy. Poukazují také na kontinuitu diskursů, praktik a institucí před a po roce 1989, čímž dokládají složitost kulturních a institucionálních změn navzdory podstatné proměně společenského a ekonomického systému.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku