nerecenzovaný článek
Křížková, Alena, Uhde, Zuzana. 2005. „Genderové bariéry: příklad sexuálního obtěžování.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (2): 31-37. ISSN 1213-0028.

Článek se věnuje fenoménu sexuálního obtěžování v pracovněprávních vztazích v ČR. Z teoretické perspektivy nahlíží sexuální obtěžování jako jeden z aspektů působení symbolické moci mužů nad ženami způsobující kulturní zneuznání žen a zároveň jako jeden z faktorů podporujících ekonomickou nerovnost mezi muži a ženami v západních společnostech. Dále se opírá o výzkum výskytu a forem sexuálního obtěžování v populaci ČR realizovaný Centrem pro výzkum veřejného mínění a oddělením Gender & sociologie SOÚ AV ČR.

 

Sdílejte tuto stránku