kapitola v knize / monografii
Křířková, A., M. Vohlídalová. 2020. „Genderové nerovnosti v odměňování jako každodenní realita a výzva pro vymáhání antidiskriminační legislativy.“ Pp. 238-249 . Právo na rovné zacházení: 10 let antidiskriminačníh zákona.(ed.M. Šmíd). Praha: Wolters Kluwer.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce
Sdílejte tuto stránku