Stáhnout PDF (77.478 MB)
jiná publikace
Vohlídalová, Marta

Genderové rozdíly v odměňování očima veřejnosti v České republice