kapitola v knize / monografii
Machonin, Pavel, Milan Tuček. 1996. „Geneze nové sociální struktury v České republice a její sociální aktéři.“ Pp. 9-49 in Šafaříková, Vlasta a kol. Transformace české společnosti 1989-1995. Brno: Doplněk. 300 s. ISBN 80-85765-57-8.

Studie analyzující podstatu zásadních přeměn ve všech oblastech života české společnosti v letech 1989-1995 i zpětnou občanskou reflexi tohoto procesu.Interdisciplinární kolektivní studie. Ekonomická transformace a její systémové zásady. Sociální transformace a vznik nové sociální struktury. Transformace politického systému, lidské mentality a společenského vědomí.

Left

Témata: 
sociální nerovnosti
transformace
Sdílejte tuto stránku