kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2008. „Globální náboženství a etnocentrická občanská společnost aneb Kritické poznámky s přídavkem humoru.“ Pp. 130-142 in Hanuš, Jiří, Jan Vybíral (eds.). Brno: CDK. 184 s. ISBN 978-80-7325-140-6.

Kritické zhodnocení přínosu P. L. Bergera sociologii náboženství, globalizace a teorii občasné společnosti.

Left

Témata: 
dějiny sociologie
globalizace
náboženství a religiozita
občanská společnost
Sdílejte tuto stránku