popularizační článek
Leontiyeva, Yana

Good for One and All! Does the Czech Economy Make Efficient Use of Non-EU Labour Migrants?

Leontiyeva, Yana. 2010. „Good for One and All! Does the Czech Economy Make Efficient Use of Non-EU Labour Migrants?“ Socioweb 2010 (7-8): 17-21. ISSN 1214-1720. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/181_pdf%202010%2007%2008.pdf.

Článek pojednává o výsledcích celorepublikového šetření pracovních imigrantů. Hlavní důraz je kladen na vzdělanostně-kvalifikační předpoklady migrantů a jejích postavení na českém trhu práce.

Left

Témata: 
migrace a mobilita
práce
vzdělání