kapitola v knize / monografii
Lux, Martin, Petr Sunega. 2007. „Housing allowances in the Czech Republic in comparative perspective.“ Pp. 239-264 in Kemp, Peter A. (ed.). Housing Allowances in Comparative Perspective. Bristol: Policy Press. 295 s. ISBN 978-1-86134-754-1.

Kapitola popisuje, hodnotí a srovnává systém příspěvku na bydlení v České republice s příspěvky na bydlení ve vybraných ostatních tranzitivních zemích. Pro účel hodnocení systému je využit přístup ekonomie státu blahobytu.

Sdílejte tuto stránku