kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2006. „Ideologie, rétorika a realita české transformace jako sociologický problém.“ Pp. 17-24 in Nešpor, Zdeněk R., Jiří Večerník. Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie. Sociologické studie / Sociological Studies 06:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 298 s. ISBN 80-7330-085-0.

Ve studii autor popisuje sociologické chápání rozdílů mezi ideologiemi české transformace a její sociální, ekonomickou a politickou realitou.

Left

Témata: 
ekonomie
politika (a postoje k politice)
sociální nerovnosti
transformace
Sdílejte tuto stránku