kapitola v knize / monografii
Leontiyeva, Yana. 2008. „Imigrace v České republice v kontextu evropské integrace.“ Pp. 153-176 in Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.). Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 274 s. ISBN 978-80-86429-88-5.

Proces Evropeizace Českého cizineckého a azylového zákona se zda být poněkud nekonzistentní. Evropská integrace přinesla některé zásadní změny, které ovšem zatím příliš neovlivnily samotný charakter imigrace. Dnes se na imigraci do České republiky často nahlíží jako na krátkodobou pracovní migraci. Ovšem trvalejší usazení migrantů v ČR má rostoucí trend a proto jsou potřeba efektivní integrační politiky.

 

Součást publikace: 
2008
Mansfeldová, Zdenka, Aleš Kroupa (eds.)

Left

Témata: 
EU
migrace a mobilita
občanská společnost
politika (a postoje k politice)
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy