kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš, Zdenka Mansfeldová. 2006. „The Impact of the EU on the Czech Party System.“ Pp. 20-39 in Lewis, Paul G., Zdenka Mansfeldová (eds.). The European Union and Party Politics in Central and Eastern Europe. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 272 s. ISBN 0-230-00183-1.

Text popisuje vliv evropské integrace na český stranický system. Evropská integrace měla nepochybně vliv na politické strany, ale její vliv nebyl ani destabilizující, ani nevedl ke vzniku nových stran. Evropská témata, jak ve smyslu vstupu do EU, tak dalšího pokračování evropské integrace, se přizpůsobila dominantnímu levo-pravému štěpení v české politice. Tato korelace funguje na úrovni veřejnosti, nikoli však na úrovni stranických elit.

 

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku