impaktovaný článek
Smith, Michael L. 2009. „The Inequality of Participation: Re-examining the Role of Social Stratification and Post-Communism on Political Participation in Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (3): 487–517. ISSN 0038-0288.

Tento článek je věnován komparaci vlivu sociálně-statusových proměnných na různé formy politické participace mezi postkomunistickými a západoevropskými státy. Použitá data jsou z druhého kola výzkumu ESS provedeného v letech 2004-2005. Analýza článku dokázala, že vliv sociálně-statusových proměnných , zejména pak genderových proměnných na politickou participaci je větší v postkomunistických zemích než v zapadní Evropě.

Sdílejte tuto stránku