kapitola v knize / monografii
Mikeszová, Martina, Martin Lux, Milan Polednik, Petr Sunega. 2011. „Inovace v české bytové politice číslo jedna: sociální a garantované bydlení.“ Pp. 93-127 in Lux, Martin, Tomáš Kostelecký (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 229 s. ISBN 978-80-7419-068-1.

Jádrem kapitoly je návrh systému sociálního a garantovaného bydlení. Zahrnuje definici cílových skupin domácností pro tento typ nástroje bytové politiky. Ačkoliv cílové skupiny domácností mají nárok na pomoc formou příspěvku na bydlení, mnohé z nich jsou v situaci, kdy je tato pomoc nedostatečná. Představen je proto nový systém sociálního a garantovaného bydlení, jehož primárním cílem je zajištění dlouhodobého nájemního bydlení pro domácnosti, které nejsou schopny bydlení získat vlastními silami.

 

Součást publikace: 
2011
Lux, Martin, Tomáš Kostelecký (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy