kapitola v knize / monografii
Linková, Marcela. 2007. „Instituce, vědní politiky a gender aneb jak se z jasně narýsované cesty stává labyrint.“ Pp. 18-25 in Šaldová, Kateřina (ed.). Cesty labyrintem. O vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 54 s. ISBN 978-80-7330-115-6.

Autorka analyzuje posuny v diskurzivním uchopení otázky harmonizace pracovního a soukromého života od feministických přístupů k přístupu rovnopříležitostnímu, založenému na argumentu ekonomických výhod a plýtvání talenty. V další části textu na příkladech vědecké mobility, publikační aktivity a kariérního postupu ukazuje, že stávající navrhovaná opatření neřeší otázku harmonizace soukromého a pracovního života a jsou implicitně postavena na tradičních představách o rolích žen a mužů ve společnosti.
 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce
Sdílejte tuto stránku