kapitola v knize / monografii
Nancy C. Jurik, Alena Křížková, Marie Pospíšilová and Gray Cavender. 2023. „Institutional work in Czech and US business assistance programmes and implications for entrepreneurial inclusion.“ Pp. 125–163 in Colette Henry, Susan Coleman, Kate V. Lewis (eds.). Women’s Entrepreneurship Policy. A Global Perspective. Cheltenham, UK; Northampton, MA, US: Edward Elgar Publishing.

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
práce
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku