recenzovaný článek
Hájek, Martin, Dlouhá, Marie

Interpretační kooperace v biografických textech: Sémiotický přístup k analýze kolektivní paměti