impaktovaný článek
Lyons, Pat. 2007. „‘It’s the Economy, Stupid’ Popular Support for EU Accession in the Czech Republic.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 43 (3): 523-560. ISSN 0038-0288.

Tento článek se zabývá srovnáním vysvětlení preferencí vůči členství České republiky v EU založených na ekonomii a na identitě. Výzkum ukazuje, že ekonomika, spíše než identita, je silnějším vysvětlením podpory veřejnosti vstupu do EU. Prezentované výsledky by však nemělo být vyvozováno, že pragmatické spíše než ideologické nebo pocitově zaměřené motivace určují všeobecné postoje vůči integraci.

 

Sdílejte tuto stránku