recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2005. „Jak dál bádat o mezinárodních migracích? Vývoj a perspektivy současných západních studií.“ Soudobé dějiny 12 (3-4): 672-685. ISSN 1210-7050.

Autor se zaměřuje na impulsy, jimiž může západní studium mezinárodních migrací přispět českému akademickému diskursu v této oblasti se zvláštním zřetelem k přínosu ekonomické sociologie.

Sdílejte tuto stránku