nerecenzovaný článek
Červenka, Jan. 2006. „Jak lidé pohlížejí na rozdíly v příjmech?“ Naše společnost 4 (2): 7-9. ISSN 1214-438X.

Článek prezentuje výsledky šetření, které se věnovalo názorům veřejnosti na rozdíly v příjmech.

Left

Autoři: 
Témata: 
mzdy a příjmy
sociální nerovnosti
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku