recenzovaný článek
Linek, Lukáš. 2009. „Jak měřit stranickou identifikaci?“ Data a výzkum - SDA Info 3 (2): 187-210. ISSN 1802-8152.

Cílem této studie je představit dva základní způsoby operacionalizace stranické identifikace, které byly používány v studiích českých občanů, ukázat jejich výhody a nevýhody a doporučit do budoucna konkrétní operacionalizaci. S použitím dat z České volební studie 2002 ukazuji odlišné výsledky obou způsobů operacionalizace stranické identifikace z hlediska její úrovně. Zároveň ukazuji vazby mezi oběma způsoby operacionalizace.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku