nerecenzovaný článek
Stachová, Jana. 2005. „Jak vzniká důvěra ve společnosti.“ Socioweb 3 (1-2): 17-18. ISSN 1214-1720.

Jistě není pochyb o tom, že důvěra je jedním ze základních stavebních kamenů moderní společnosti. V souvislosti s demokracií a občanskou společností se nejčastěji mluví o dvou 
typech důvěry. Je to za prvé důvěra v rovině obecné, tedy důvěra v lidi ve společnosti – tzv. důvěra generalizovaná, nikoli tedy důvěra v lidi blízké, rodinu, či přátele, tu je třeba odlišit, a za 
druhé důvěra v konkrétní společenské instituce, důvěra institucionální či politická (důvěra ve vládu, parlament, soudy, policii, úřady obecně atd.) 

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
hodnotové orientace
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku