kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Jan Šrámek a česká katolická sociologie

Nešpor, Zdeněk R. 2011. „Jan Šrámek a česká katolická sociologie.“ Pp. 25-40 in Marek, Pavel a kol. Jan Šrámek a jeho doba. Brno: CDK. 784 s. ISBN 978-80-7325-252-6.

Kapitola analyzuje rané sociologické dílo českého politika Jana Šrámka v kontextu římskokatolické křesťanské sociologie jeho doby.

Left

Oddělení: 
Témata: 
dějiny sociologie