kapitola v knize / monografii
Leontiyeva, Yana, Lukáš, Novotný. 2010. „Je česká společnost tolerantní? Postoje vůči národnostním menšinám a cizincům.“ Pp. 216-230 in Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký, Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.). Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 446 s. ISBN 978-80-7419-025-4.

Kapitola ve stručnosti představuje základní pojmosloví, zejména termíny tolerance, národnostní menšina a cizinec a zaměřuje se na relevantní poznatky z výzkumů Sociologického ústavu AV ČR, v.v Kromě prezentace výsledků autoři sledují dlouhodobé trendy v postojích české společnosti vůči národnostním menšinám a cizincům a pokouší se o zodpovězení otázky zda je česká společnost tolerantní.

Součást publikace: 
2010
Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký ,Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.)

Left

Témata: 
migrace a mobilita
sociologická data
Sdílejte tuto stránku