kapitola v knize / monografii
Vobecká, Jana, Daniel Čermák

Je koncept PPP šancí pro investiční akce obcí střední velikosti?

Vobecká, Jana, Daniel Čermák. 2011. „Je koncept PPP šancí pro investiční akce obcí střední velikosti?“ Pp. 148-157 in Čermák, Daniel, Jana Vobecká a kol. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 182 s. ISBN 978-80-7419-067-4.

Autoři se soustředí na analýzu procesů spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě z mnoha perspektiv. Především jak rozumí zmiňovaným procesům jednotliví lokální aktéři. Nebo jak fungují procesy participace, spolupráce a partnerství, jaké jsou jejich přínosy, ale také s jakými obtížemi se uvedené procesy prosazují. Kniha obsahuje jak teoretické uvedení do problematiky partnerství a participace, tak konkrétní příklady praxe jejich naplňování v regionech a obcích.