kapitola v konferenčním sborníku
Chaloupková, Jana. 2012. „Je manželství přežitkem? Změny postojů k manželství a nesezdanému soužití v České republice.“ Pp. 21-29 in . Rodinná politika a faktory ovlivňující autonomní chování rodiny při naplňování jejích společensky nezastupitelných funkcí. Praha: Národní centrum pro rodinu.

Příspěvek se zaměřuje na postoje k manželství a nesezdanému soužití a na rozšíření nesezdaných soužití s dětmi v České republice. V druhé části příspěvek na základě zjištění kvalitativního výzkumu ukazuje postoje nesezdaných rodičovských párů a důvody případného odkladu svatby či zvažování vstupu do manželství.

Sdílejte tuto stránku