recenzovaný článek
Hamplová, Dana

Je náboženství důležité pro ekonomický rozvoj?

Hamplová, Dana. 2009. „Je náboženství důležité pro ekonomický rozvoj?“ Lidé města 11 (1): 143-162. ISSN 1212-8112.

Článek se věnuje vztahu mezi náboženstvím a ekonomikou. První část shrnuje základní prvky sociologické diskuse na toto téma s důrazem na Maxe Webera. Druhá část analyzuje data ze dvou českých empirických výzkumů a ukazuje, jak náboženství ovliňuje ekonomiku v České republice.
 

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
životní úroveň