kapitola v knize / monografii
Červenka, Jan. 2010. „Jsme ze zvyku sociálněekonomickými pesimisty?“ Pp. 48 - 64 in Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký, Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.). Jaká je naše společnost? Otázky, které si často klademe. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 446 s. ISBN 978-80-7419-025-4.

Text se věnuje problematice subjektivních indikátorů sociálněekonomické situace a vývoje, jejich vypovídací hodnotě, jejich vztahu k reálnému vývoji a jeho objektivním ukazatelům a některým úskalím jejich interpretace.

Součást publikace: 
2010
Maříková, Hana, Tomáš Kostelecký ,Tomáš Lebeda, Markéta Škodová (eds.)

Left

Autoři: 
Témata: 
mzdy a příjmy
veřejné mínění
životní úroveň
Sdílejte tuto stránku