recenzovaný článek
Šubrt, Jiří, Jiří Vinopal. 2010. „K otázce historického vědomí obyvatel České republiky.“ Naše společnost 8 (1): 9-20. ISSN 1214-438X.

Stať deskriptivní formou přináší poznatky z prvního dotazníkového průzkumu, který je součástí širšího projektu sociologického výzkumu historického vědomí obyvatel České republiky. Po úvodním zasazení do kontextu koncepcí historického vědomí a kolektivní paměti jsou nejprve popsány výsledky průzkumu na téma zájmu o dějiny a jejich jednotlivé oblasti; zdrojů, z nichž lidé získávají historické informace a sebehodnocení z hlediska znalosti historie. Další části článku jsou věnovány problematice českých národních dějin, především tomu, jakým způsobem veřejnost hodnotí jednotlivá historická období, a jsou zde také předloženy informace týkající se hrdosti občanů na národní historii. Závěrečná část se věnuje obecným aspektům historického vědomí tzn. názorům lidí na průběh dějin a důležitost sil, které ho ovlivňují, a také na význam, který má historie pro současný život společnosti.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
politika (a postoje k politice)
veřejné mínění
Sdílejte tuto stránku