kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Kalouskova studie o předhusitském kalichu v kontextu dějin a apologie českých pravoslavných

Nešpor, Zdeněk R. 2016. „Kalouskova studie o předhusitském kalichu v kontextu dějin a apologie českých pravoslavných.“ Pp. 169–182 in Pavel Fabini (ed.). Historik Josef Kalousek. Historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století. České Budějovice - Praha: FF JU + MUA AV ČR. ISBN 978-80-7394-601-2.

Left

Oddělení: 
Témata: 
historická sociologie