kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana. 2008. „Kam směřuje česká společnost v oblasti denní péče o předškolní děti?“ Pp. 51-70 in Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.). Práce a péče. Proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 163 s. ISBN 978-80-86429-94-6.

ČR po roce 1989 opustila svou někdejší politiku podpory institucí denní péče o předškolní děti. Dnes má jeden z nejnižších podílů dětí mladších tří let v institucích denní péče o děti, zatímco podíl starších dětí navštěvujících mateřské školy je v evropské komparaci srovnatelný nebo vyšší. Autorka analyzuje příčiny poklesu počtu zařízení denní péče o děti a odpovídá na otázky: Kdo pečuje o děti a jaká je budoucnost péče o předškolní děti v ČR? Potřebuje ČR novou koncepci péče o děti?

 

Součást publikace: 
2008
Křížková, Alena, Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková, Zuzana Uhde (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy