kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R., Petr Holub. 2003. „Kategorie ekonomické kultury: čeští a západní podnikatelé v ČR na počátku 21. století.“ Pp. 20-41 in Nešpor, Zdeněk R. (ed.). Proměny českých socioekonomických hodnot na přelomu století. Sociologické texty 03:6. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 71 s. ISBN 80-7330-044-3.

Analýza socioekonomických hodnot, zejména ve vztahu k práci, času, kolektivním entitám a vládnutí, v současné české společnosti a jejich porovnání se západní Evropou. Autoři zdůraznili zejména silnou historickou a sociokulturní zakotvenost těchto kategorií.

 

Sdílejte tuto stránku