recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2008. „Katolická církev v Československu 1945-1989.“ Český časopis historický 106 (4): 859-868. ISSN 0862-6111.

Ani bezmála dvě desetiletí po pádu komunistického režimu nejsou náboženské a církevní dějiny českých zemí ve druhé polovině 20. století dostatečně zpracovány, proto je velice významným počinem vydání Balíkovy a Hanušovy syntézy Katolická církev v Československu 1945–1989, nad níž se autor zamýšlí. Při hodnocení této knihy zdůrazňuje prolínání historické a sociologické („mentalistické“) perspektivy, stejně jako její přínos pro formování katolické identity ve svobodné společnosti, upozorňuje však i na nedostatky zvoleného přístupu a na skutečnost, že rozhodně nemusí být všeobecně přijat.

Left

Témata: 
dějiny sociologie
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku