kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef, Šimon, Martin. 2018. „Kde je v Česku periferní venkov? .“ Pp. 50-74 in Josef Bernard (ed.). Nic se tady neděje...Životní podmínky na periferním venkově. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), Sociologický ústav AV ČR. 244 s.

Základním cílem kapitoly je vymezení periferních oblastí reprezentujících venkovské regiony vyznačující se zhoršenými životními podmínkami, nebo zvýšenou mírou různých forem sociálního znevýhodnění. K tomu využíváme existující statistická data sbíraná Českým statistickým úřadem či různými orgány státní správy dostupná za malé územní jednotky. Přístup k vymezení periferií, který jsme zvolili, je založen na předpokladu, že koncept znevýhodnění je vícerozměrný. To znamená, že v souvislosti s tím v území existuje několik různých dimenzí koncentrovaného znevýhodnění, resp. perifernosti.

Sdílejte tuto stránku